top of page
Image by binh dang nam

Om oss

Dharmagruppa er et fellesskap av meditasjonsgrupper som praktiserer i tråd med Thich Nhat Hanhs lære, oversatt til en norsk hverdag. Vår tradisjon kan kalles «smilende zen» fordi vi legger vekt på hverdagspraksis (som er typisk chan/zen), med vennlig oppmerksomhet på vårt eget og andre sinn. I Thich Nhat Hanh’s utgave er læren særlig fokusert på hverdagens små og store gjøremål, enten det gjelder å rydde plass til en daglig praksis (f.eks. sittemeditasjon hver dag, men får man ikke gjort det hjemme, kanskje på bussen?), eller hvordan vi håndterer vanlige utfordringer som ensomhet, familieliv, sinne, glede, osv. Denne retningen legger sterk vekt på at vi deltar i fellesskap (sanghaer) som etter beste evne støtter hverandre på veien.

Tradisjonen vi står i

Dette er en vietnamesisk zen-linje. Zen er egentlig det japanske ordet for Chan, et ord og en tradisjon som stammer fra Kina. Det er derfor mer korrekt å si at vi er en chan-linje, parallelt med det japanske zen. «Stamfaren» Lin Chi (japansk Rinzai) er felles med japansk zen. Alle retningene er farget av landene de har utviklet seg i, og vietnamesisk zen oppleves av de fleste som vennlig. I de vestlige utgavene (dvs i Europa/USA) utmerker dessuten vietnamesisk zen seg ved å legge vekt på felleskap (som nevnt over); røttene hver av oss har både i familien og i landene vi kommer fra og bor i; og en dyp etikk med vekt på at alt og alle er ett. Mange som ikke er vant til dette finner det uvanlig til å begynne med, men etterhvert som man oppdager hvordan dette kan vise seg i ens eget liv – og særlig hvordan det i praksis kan brukes til å løse og forebygge konflikter – er det ofte styrkende.

Organisering i Norge

Gruppene kalles også sanghaer. Hver gruppe/sangha operer selvstendig, og bestemmer selv hvordan de vil organisere seg. Vi har to lærere i Norge som gir veiledning i praksisen. De bestemmer ikke over noen, men kan inspirere og støtte andre i deres praksis, bidra hvis man møter vanskeligheter med seg selv eller andre, osv. Lærernes hovedoppdrag fra Thich Nhat Hanh og Plum Village (senteret i Frankrike der han bor) er å leve sitt liv med størst mulig glede og innsikt, inkludert å praktisere i denne tradisjonen. Med det som utgangspunkt tar de imot dem som eventuelt ønsker å praktisere i sanghaer med (og uten) dem.

Plum Village og organisering internasjonalt

For mer om vår linje internasjonalt, se sidene om Plum Village i Frankrike og EIAB i Tyskland.

Image by Richard Loader
bottom of page